Samarbete med Puumedi

Vi vill att du som kund ska känna dig viktig och prioriterad. Du får alltid en egen kontaktperson som bryr sig om just dig tills uppdraget är utfört. Puumedi sköter alltid allting från behörighet och legimation till alla andra möjliga praktiska frågor.

Kontraktet längd och andra villkor är förhandlingsbara, men vanligtvis så har vi gjort för längre avtal, 6-24 månader. Kunden har samma läkare under hela avtalsperioden. Ryktet är viktigt för Puumedi och ryktet säger att vi är professionella, kompetenta och vi lovar aldrig mer än vi kan hålla.