Vispārējā informācija

Puumedi Group OÜ ir Igaunijā dibināts uzņēmums, kura galvenā hea_tehingdarbības joma ir medicīnas personāla atlase Somijas valsts un privātajām veselības aprūpes iestādēm. No 2008. gada darbojamies arī Latvijā, piedāvājot medicīnas darbiniekiem iespēju strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotās Somijas veselības aprūpes iestādēs un saņemt Rietumeiropas valstīm atbilstošu atalgojumu.
Veicam nepieciešamo sagatavošanu darbam Somijā, tai skaitā bezmaksas valodas apmācības. Ar Jums strādās profesionāļi no Somijas, Latvijas un Igaunijas, kas pārvalda somu valodu, likumdošanu un kultūras specifiku, kā arī pieredzējuši valodas pasniedzēji no Latvijas un Igaunijas.

Piedāvājam darba iespējas visā Somijā. Ir iespēja strādāt pilnas slodzes, kā arī pusslodzes darbu. Var noslēgt īslaicīgu līgumu, kā arī uz garāku periodu, no dažiem mēnešiem līdz vairākiem gadiem. Iespējams arī dežūru darbs.

kohverDarbam Somijā nepieciešamas labas somu valodas zināšanas. Piedāvājam medicīnas darbiniekiem, kuri vēlas ar Puumedi starpniecību uzsākt darbu Somijā, bezmaksas somu valodas apmācību. Piedāvājam somu valodas kursus iesācējiem, kā arī ar priekšzināšanām. Somu valodas pamatus ir iespējams mācīties latviešu un krievu valodās. Zviedru valodas zināšanas tiks uzkatītas par priekšrocību.

Visi mūsu pakalpojumi darbiniekam ir bezmaksas!