Om Puumedi

Puumedi är ett finsk-estnisk företag, med huvudkontor i Tallinn hea_tehingsom har uthyrt / förmedlat läkare redan 8 år till Finland från Estland och Lettland. Puumedi hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad vårdpersonal, både läkare, specialistläkare, tandläkare samt annan vårdpersonal.

kohverVi bemannar på kort eller lång tid, allt från enstaka uppdrag till att bemanna större helheter. Alla läkare har haft goda kundskaper i svenska språket eller finska språket. I Finland Puumedi’s svenskspråkiga läkare och tandläkare jobbar oftast på Österbotten och Nyland.