Üldinfo

Puumedi Group OÜ tegevuse põhimõtteks on olla usaldusväärne ja parim koostööpartner. Oleme spetsialiseerunud tööjõu- ja renditeenuste pakkumisele tervishoiuvaldkonnas ning vahendame Soome tööle üldarste, eriarste, hambaarste.Meil on pikaajaline kogemus personali värbamise, vahendamise ja rentimise valdkonnas ning asjatundlikud töötajad.

kohverPakume Soome tööle soovijatele kvaliteetset erialast keelekoolitust ning võimaldame täis- ja osa-ajalist tööd usaldusväärsetel ja tasuvatel töökohtadel.
Usume, et eduka koostöö aluseks on üksteise usaldamine.

Kõik meie teenused on tööotsijale tasuta!