Tjänster för arbetare

Puumedi är ett finsk-estnisk företag, med huvudkontor i Tallinn som har uthyrt / förmedlat läkare redan 8 år till Finland från Estland och Lettland. Puumedi hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad vårdpersonal, både läkare, specialistläkare, tandläkare, tandhygienister samt annan vårdpersonal.