Puumedi som arbetsgivare

Puumedi har sina egna heltids svenskalärarinnor samt finskalärarinnor. Vi har vår egen språkundervisning i Tallinn, Tarto och Riga samt med att vi köper tjänster i Daugavpils. Vi rekryterar aktivt  i Sverige och i Finland.

Alla kompetenta, professinella läkare är välkomna. Puumedi deltagar i offentliga upphandlingar och genom att vinna dom kan vi bjuda löner som oftast dubbelt mer än normal lön.