Virolainen asiantuntija

Puumedi Group OÜ on erikoistunut terveyden- ja sairaanhuollon henkilöstöratkaisuihin. Yrityksen ydintoimintona on virolaisten terveydenhuollon asiantuntijoiden vuokraaminen Suomeen.

Yrityksemme toimintaperiaatteet ovat käytännössä samat kuin suomalaisten kilpailijoittemmekin. Kaikki työntekijämme valitaan haastattelujen ja suositusten perusteella. Sekä kirjallisten että suullisten kielitestien avulla määrittelemme suomen kielen osaamisen ja lisäopetuksen tarpeen. Kielenopetuksesta vastaavat yrityksemme päätoimiset kielenopettajat.

Lähinnä tukevien toimintojemme vuoksi (mm. kielenopetus), pyrimme tekemään asiakkaidemme kanssa pitempiaikaisia sopimuksia. Sopimusten pituus ja irtisanomisaika neuvotellaan aina asiakkaan kanssa erikseen. Myös työntekijämme sitoutuvat mielellään Suomeen tullessaan samaan paikkaan pidemmäksi aikaa. Käytettävissä olevista resursseista riippuen on toimitusaikamme yleensä noin 1-2 kuukautta.

Viron EU-jäsenyyden myötä tullut koulutuksen yhdenmukaistaminen on helpottanut myös terveydenhuollon työntekijöiden kansainvälistä liikkumista. Koska yhdessä EU-maassa hyväksytty terveydenhuollon tutkinto voidaan suoraan hyväksyä myös muissa EU-maissa, saavat työntekijämme Suomen Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämän ammatinharjoittamisluvan automaattisesti.