Työnantajalle

Puumedi on erikoistunut terveyden- ja sairaanhuollon henkilöstöratkaisuihin. Laajentumisen myötä voimme nyt tarjota asiakkaillemme heidän toiveistaan sekä tarpeistaan riippuen sekä virolaisia että latvialaisia asiantuntijoita. Nämä yrityksen kaksi päätoimintoa tukevat hyvin toisiaan ja näin ollen meidän on yhä helpompi räätälöidä palvelumme asiakkaan tarpeet kattavaksi kokonaisuudeksi.

Sekä virolainen että latvialainen henkilöstömme ovat alansa motivoituneita ammattilaisia, joka toimii perustana toimivien palveluiden tuottamiseen. Sopimukset neuvotellaan asiakkaiden kanssa tapauskohtaisesti, jolloin voidaan paremmin huomioida erityistarpeet sekä toimitusehdot. Veloitus määräytyy tehdyn sopimuksen perusteella ja toteutetaan yleisesti ottaen tuntiveloituksena. Huomioimme veloituksessa myös työntekijämme aikaisemman työkokemuksen. Sairastapauksissa asiakasta laskutetaan ainoastaan toteutuneiden työntuntien mukaan. Asiantuntijan varsinaisena työnantajana yrityksemme huolehtii tietysti myös työntekijästä koituvista työnantajamaksuista sekä huolehtii kaikista työnantajan velvoitteista. Palvelunostajalla on normaalin tavan mukaisesti työnjohto-oikeus työntekijään nähden.

Haluamme jatkuvasti kehittää työmme laatua ja meille on tärkeätä, että asiakas on palveluihimme tyytyväinen. Panostamme voimakkaasti jatkuvaan rekrytointiin ja näin ollen meidän listoiltamme löytyy kattava valikoima sekä perusterveydenhuollon että eri erikoisalojen ammattilaisia. Tarvittaessa meillä on myös mahdollisuus etsiä asiakkaan toivomuksesta tietyn alan erikoisosaajaa.